Česká verze Slovenská verze

ProjectProject

SOVA NET

Moduly

Nevíte jaký modul zvolit? Vyberte si ze seznamu a v případě že zde nenaleznete odpověď, kontaktujte nás.

Katalog

Modul Katalog slouží k vytvoření prezentačního katalogu produktů, bez možnosti jejich zakoupení. Jedná se pouze o prezentaci produktů s detailním náhledem, u kterého je možné nastavit libovolné informace o produktech (například název, výrobce, využití atd.). Modul Katalog umožňuje ke každému produktu přiřadit ilustrační fotografie, obrázky, soubory ke stažení apod. Zároveň lze produkty sdružovat do kategorií a následně je filtrovat podle definovaných parametrů.

Základní vlastnosti:

 • Výpis seznamu produktů a jeho řazení požadované vlastnosti produktu.
 • Stránkování výpisu produktů a definování počtu produktů na stránce.  
 • Optimalizace URL adresy, pod kterou bude produkt v katalogu dostupný (optimalizace pro vyhledávače a také pro uživatele).
 • Zařazení produktu do více kategorií, které spolu souvisí.
 • Aktivace a deaktivace produktu – například podle aktuální dostupnosti apod.
 • Provazování produktů, seskupování produktů do kategorií, odkazování na související produkty atd.
 • a další.

Správa obsahu

Správa obsahu je hlavní modul, který umožňuje vytvořit základní obsah statické webové prezentace – tedy kategorie, podkategorie, stránky, podstránky webu a jejich obsah. Vytvořené kategorie a stránky lze jednoduše spravovat a modifikovat prostřednictvím redakčního systému a WYSIWYG editoru (přidávat fotografie, texty, upravovat veškerý obsah). Vytvořené stránky (podstránky) jsou uspořádány do kategorií a podkategorií, čímž vytváří logickou a přehlednou strukturu, která tvoří základ celé webové prezentace.

Základní vlastnosti:

 • Datově vymezené zobrazování obsahu (lze určit, kdy se má kategorie, článek nebo no-vinka zobrazovat návštěvníkům).
 • Přikládání obrázků a fotografií ke kategoriím, článkům a anotacím.
 • Vytváření vztahů mezi souvisejícími kategoriemi, stránkami a jejich kombinacemi, což umožňuje odkazovat na stránky, produkty a kategorie s podobným obsahem.
 • Optimalizace pro vyhledávače (optimalizace URL adresy, nadpisů, popisků, atd.)
 • Lze definovat i další upravitelné položky (například přikládat soubory ke stažení, přikládat rozsáhlé fotogalerie apod.)

E-Shop

Modul e-shop je nadstavbou modulu Katalog. Obsahuje všechny funkce katalogu a mnoho dalších rozší-ření. Umožňuje vybudovat plnohodnotný eshop s nákupním košíkem, objednávkovým procesem a dalšími typickými funkcemi eshopu. Tento modul je vhodné propojit s modulem Registrace, který umožňuje návštěvníkům registrovat se a spravovat svůj účet. Zároveň je možné registrovaným uživatelům a provozovateli eshopu rozesílat notifikační emaily nebo spravovat objednávky a jejich stav před administrační rozhraní.

Základní vlastnosti:

 Objednávkový proces o třech krocích: 1. zadání fakturačních údajů => 2. kontrola zadaných údajů => 3. dokončení objednávky.

 • Export objednávek do formátu kompatibilním s MS Excel (XLS).
 • Stanovení globální DPH a specifické DPH pro každý produkt.

Hlídací pes

„Hlídací pes“ je modul určený registrovaným uživatelům eshopu. Prostřednictvím tohoto modulu mohou zákazníci pohodlně sledovat změny, které se odehrávají u zboží a o něž mají zájem být informováni. Kritéria, která chtějí sledovat, si mohou snadno nadefinovat (např. cena, skladová dostupnost atd.) a při změně budou upozornění e-mailem.

Základní vlastnosti modulu:

 • Lze vytvořit a definovat libovolné množství „hlídacích psů“ pro každého registrovaného zákazníka.
 • Registrovaný uživatel je automaticky emailově upozorňován na změny u sledovaných produktů.

Porovnávání produktů

Modul „Porovnávání produktů“ nabízí zákazníkům možnost srovnávat produkty na základě jejich jed-notlivých nadefinovaných parametrů (cena, dostupnost, technické specifikace apod.). Základní vlastnosti:

 • Lze porovnávat libovolné množství produktů se stejnou tabulkou parametrů
 • Produkty jsou vypisovány vedle sebe se stejným parametrem na jednom řádku a s informací, které parametry se shodují, a které se liší

XML feed pro katalogy

Tento modul umožňuje vytvářet XML feedy pro registraci produktů v různých produktových katalozích. XML feed obsahuje informace o nabízeném sortimentu zboží a umožňuje registrovat produkty do katalogů jako je heureka.cz, zbozi.cz apod., čímž oslovuje potenciální zákazníky, kteří využívají tyto katalogy.

Základní vlastnosti:

 • XML feedy jsou standardizované pro tyto produktové katalogy: Zbozi.cz, Srovnanicen.cz, Hledejceny.cz, Nejlepsiceny.cz, Seznamzbozi.cz, Monitor.cz, Heureka.cz, a další
 • Generování XML feedu podle přesné specifikace produktového katalogu
 • Zobrazení produktů, které nesplňují kritéria katalogu

Formulář

Modul „Formulář“ slouží k vytváření formulářů a dotazníků a k jejich snadné správě a administraci. Umožňuje vytvářet jednoduché i rozsáhlejší dotazníky (nebo formuláře) pro různé účely – sběr kontaktů, poptávka po zboží apod.

Základní vlastnosti:

 • Vytváření formulářů s libovolnými položkami, pro které je možné definovat různé chování (dotazy zákazníků, kontakt na firmu atd.)
 • Standardní formulář obsahuje 10 položek
 • Automatická kontrola vyplněnosti požadovaných položek formuláře
 • Ukládání odeslaných hodnot Zasílání zadaných hodnot z formulářů emailem na konkrétní emailovou adresu (adresy)
 • Možnost definovat vlastní vzhled formuláře pomocí specifické šablony

FAQ

Modul „FAQ“ (Frequently Asked Questions – často kladené otázky) slouží ke komunikaci se zákazníky prostřednictvím internetového prostředí. Uživatel má možnost zaslat přes jednoduchý webový formulář dotaz, který může být po zodpovězení zveřejněn spolu s odpovědí na webových stránkách.

Základní vlastnosti:

 • Položené dotazy lze zasílat na konkrétní emailovou adresu/adresy správce webu
 • Po zodpovězení je dotazující obeznámen emailem s odpovědí na dotaz
 • Správce webu má možnost zobrazit dotaz i odpověď v sekci FAQ

Registrace

Tento modul nabízí pokročilou evidenci uživatelů prostřednictvím registrace. V rámci internetových stránek je možné vytvářet registrace různých typů. Tedy kromě tradiční registrace, např. do internetového obchodu modul umožňuje vytvářet také registrace na školení a kurzy, registrace na zájezdy, registrace na soutěže, registrace do klubu apod.

Základní vlastnosti:

 • Libovolně definovatelné položky v registraci Kontrola vyplněných informací po odeslání registračního formuláře
 • Emailová upozornění registrujícímu i správci webu o provedené registraci
 • Možnost potvrzování registrace správcem webu nebo kliknutím na link v zaslaném notifikačním mailu
 • Funkce "zapomenuté heslo" – zasláni nového hesla na email
 • Možnost zobrazovat registrační formulář na různých stránkách webu

Ankety

Modul pro vytváření anket a jednoduchých dotazníků. Modul „Ankety“ umožňuje vytvářet dva typy anket – jednoduché ankety s výběrem možností nebo složitější dotazovací ankety obsahující více otázek (ke každé otázce lze přiřadit několik odpovědí, ze kterých může dotazovaný vybírat).

Základní vlastnosti:

 • Vytváření a správa anket v administračním rozhraní
 • Možnost spustit několik anket najednou
 • Termínové plánování anket – lze nadefinovat termín spuštění a ukončení ankety
 • Grafické zobrazení výsledků ankety v podobě grafů
 • Ankety lze zobrazovat na každé stránce webu

Fórum

Modul „Fórum“ slouží k vytváření diskusních fór umožňující vzájemnou komunikaci uživatelů v prostředí internetu. Uživatelé mohou pohodlně a jednoduše přispívat svými postřehy, poznámkami nebo reagovat na komentáře ostatních uživatelů. Pomocí tohoto modulu lze vytvořit samostatné fórum rozdělené dle témat nebo jen jednoduchou sekci pro bezprostřední reakce návštěvníků bez tematického rozdělení. Výhodou modulu „Fórum“ je možnost propojení s kterýmkoliv článkem, produktem a dalšími objekty v systému webu. Návštěvníci internetových stránek či eshopu mohou psát své reakce a komentáře přímo ke konkrétní problematice nebo produktu.

Základní vlastnosti:

 • Dva základní typy fóra: Moderované diskusní fórum (stanovení témat fóra, možnost moderovat diskuzi -deaktivovat, aktivovat a mazat příspěvky)
 • Komentáře ke stránce (navázání diskuze ke konkrétní stránce nebo produktu, pouze jedno diskusní vlákno bez témat - tématem je samotná stránka, kde se fórum nachází)
 • Blokace nežádoucích uživatelů - umožňuje zablokovat příspěvky z konkrétních IP adres Zasílání notifikací správci webu o přidaných komentářích
 • Jednoduchý komunikační prostředek mezi návštěvníky webu a provozovatelem
 • Ochrana proti spamu s využitím antispamových otázek

RSS modul

Co je to RSS? RRS modul nabízí návštěvníkům a uživatelům webu možnost, jak být jednoduchým způsobem okamžitě informováno o novinkách nebo nově přidaném obsahu na webu. Jedná se o moderní způsob čtení webu, kdy si uživatel internetu stahuje ze zvolených webů zprávy o novém obsahu a nemusí je stále navštěvovat. RSS feed je možné vytvořit z produktů, aktualit, článků nebo celých stránek. Uživatel má díky RSS přehled o novinkách, které se na webu objeví.

Základní vlastnosti:

 • Možnost nastavit libovolný počet RSS feedů a počet zpráv v RRS feedu.
 • RSS feed může obsahovat jednu z těchto skupin – produkty, aktuality
 • Průběžná informace o počtu stažení každého feedu
 • Efektivní a jednoduchý komunikační kanál

Aktuality

Modul „Aktuality“ je určený pro správu novinek a udržování aktuálnosti webu. Jde o důležitý modul, který by neměl chybět na žádném webu. Aktuálnost webu je klíčový faktor, který do značné míry ovlivňuje úspěšnost a atraktivitu internetových stránek.

Základní vlastnosti:

 • Umožňuje snadno přidávat, upravovat a spravovat aktuality a novinky
 • Snadno lze definovat období, kdy má být aktualita zobrazena – termín publikace a stažení
 • U aktuality je možné nastavit anotační obrázek a text aktuality s možností přidat další položky (soubor, více obrázků apod.)

Newsletter

Modul „Newsletter“ slouží k rozesílání novinek pomocí emailu v rámci různých prodejních akcí, nabídkách nebo změnách a aktualizacích produktů apod. Jedná se o efektivní způsob komunikace s uživateli webu, kteří si přejí být o novinkách informováni.

Základní vlastnosti:

 • Návštěvník se k odběru novinek emailem přihlásí pomocí jednoduchého formuláře na webu
 • Odebírání novinek je možné zrušit jedním kliknutím na odkaz v emailu
 • Správce stránek může podle aktuálních potřeb vytvořit pro každý produkt, aktualitu nebo stránku notifikační email

Jazykové mutace

Modul „Jazykové mutace“ umožňuje vytvořit webovou prezentaci ve více jazycích. Jazykové mutace příznivě podporují zahraniční návštěvnost webu. V případě mezinárodního obchodu je tento modul na webu nezbytností.

Základní vlastnosti:

 • Neomezený počet jazykových mutací Správa překladů statických textů v administračním rozhraní
 • Obsah je nezávislí na jednotlivých jazykových mutacích
 • Možnost prezentovat jazykovou mutaci na různých typech URL adres (např. pro slovenskou mutaci jako http://www.domena.cz/sk/, http://sk.domena.cz/ nebo http://www.domena.sk/
 • Nezávislé měření přístupů na každou jazykovou mutaci

Import z CSV

Modul „Import z CSV“ umožňuje importovat data do systému ze souborů typu CSV (obecně užívaný jednoduchý formát pro uchovávání tabulkových dat). Díky importu tabulkových dat z CSV se rapidně zkracuje čas na naplnění dat do systému nebo jejich aktualizaci (cena, skladová dostupnost, různé příznaky – akční, doporučujeme atd.). Modul je využitelný při importu většího množství záznamů (více jak 200 záznamů).

Základní vlastnosti:

 • Import dat provádí společnost SOVA NET – zachování kompatibility a konzistence dat
 • Rychlé naplnění velkého množství dat (několik tisíc produktů v řádu pár hodin)
 • Opakované využití předpřipraveného importu (např. pro opakovanou aktualizaci cen)
 • Zálohování – po importu lze obsah vrátit do původního stavu
 • Při dodržení správného formátu CSV souboru může import spouštět zákazník samostatně

Google sitemap

Generování XML feedu pro Google. Pomocí tohoto modulu lze vytvořit přehlednou strukturu webu, která umožní největšímu světovému vyhledávači internetové stránky snadno indexovat. Indexace ovlivňuje viditelnost a rychlost zobrazení webu při vyhledávání ve vyhledávači Google.

Základní vlastnosti:

Výrazně rychlejší zaindexování stránek vyhledávačem

 • Google Zlepšení hodnocení (rankingu) webu a zvýšení pozice internetových stránek na vyhledávaná slova 100% zaindexování celého obsahu webu

Správa souborů základní

Modul „Správa souborů“ umožňuje prezentovat soubory ke stažení na stránkách, jednoduše je admi-nistrovat a spravovat. Pokud je třeba na stránky umístit dokumenty s podrobnými informacemi o pro-duktech nebo službách, představuje tento modul ideálky způsob, jak toho dosáhnout.

Základní vlastnosti:

 • Vytvoření seznamu souborů určených ke stažení
 • Soubory jsou centralizované – nemají vazbu na produkty nebo další části webu
 • V kategorii se soubory není možné zobrazovat produkty, články nebo aktuality

Správa souborů rozšířená organizér

Rozšířený modul „Správy souborů“ umožňuje prostřednictvím redakčního systému nahrávat a spravovat soubory.

Základní vlastnosti:

 • Ukládání souborů pod zaheslovaným názvem v jádře systému
 • Vytváření pojmenovaných skupin souborů, které je pak možné připojovat k produktům nebo konkrétním stránkám
 • Možnost vložit ke každému nahrávanému souboru obrázek, který slouží jako náhled souboru
 • Vytvoření individuálního popisku pro každý soubor

Firemní síť (kontakty)

Modul „Firemní síť“ umožňuje vytvořit „sítě kontaktů“, které lze následně prezentovat v prostředí internetu. „Sítí kontaktů“ rozumíme rozšířené kontaktní údaje, které jsou rozdělené například dle poboček, servisních míst nebo jednotlivých oddělení ve firmě či společnosti. V každé kategorii lze definovat zodpovědné osoby s kontaktními údaji. Kontakty lze přiřazovat ke kategoriím webu nebo k produktům.

Základní vlastnosti:

 • Vytvoření hierarchické struktury kontaktů
 • Možnost definování rolí jednotlivých osob
 • Každá pobočka i osoba (kontakt) má svoji vlastní stránku s detailními informacemi a případně fotkou
 • Rozdělení kontaktních míst dle typu (prodejny, servisy, sídlo firmy…)
 • Možnost přiřadit kontakt ke kategoriím nebo konkrétním produktům (např. pro info o produktech kontaktujte tuto osobu)

Fotogalerie

Modul „Fotogalerie“ nabízí pokročilou správu fotografií a z nich vytvořených galerií. Fotografie jsou uloženy v systému, kde je lze seskupovat do skupin a vytvářet z nich komplexní fotogalerie, které se mohou následně prezentovat na webu. Galerie mohou být navázány na kategorie nebo podkategorie internetových stránek.

Základní vlastnosti:

 • Nahrávání fotografií a organizování do stromové struktury (zpřehledňuje orientaci)
 • Možnost importu (a také exportu) celého adresáře fotografií z FTP do systému (a naopak)
 • Fotografie (celé galerie nebo obrázky) nahrané v systému lze snadno přiřazovat k produktům nebo článkům Jednotlivé fotogalerie je možné přiřadit k několika produktům nebo článkům Fotogalerie lze spravovat centralizovaně z jednoho místa
 • Modul umožňuje přidávat k jednotlivým fotografiím komentáře a popisky
 • Při nahrávání fotografii lze nastavit požadovaný výsledný rozměr

Partnerská sekce

Modul „Partnerská sekce“ je určen pro zákazníky, kteří požadují zabezpečenou sekci pro specifické skupiny uživatelů. V rámci tohoto modulu je možné uživatelům nastavovat různá oprávnění přístupu na stránky a zobrazovat pouze relevantní obsah (například dle jejich zájmu, oboru apod.). Partnerská sekce nemá využití pouze pro zabezpečený přístup na stránky, ale také se stává podporou pro prodej a prezentaci citlivých materiálů, které potřebují mít klienti vždy po ruce. Z praktického hlediska, je to modul, který je v dnešní době nedílnou součástí každého vyspělého webu.

Základní vlastnosti:

 • Možnost registrovat uživatele do partnerské sekce
 • Možnost vytvářet skupiny uživatelů s konkrétním oprávněním
 • Nastavení přístupu ke konkrétní kategorii webu jen pro určité uživatele, nebo skupiny uživatelů
 • Při použití modulu "Správa souborů" automatické zabezpečení souborů proti stažení neoprávněnými osobami

Mapa webu

Modul, který slouží k zobrazení kompletní struktury webu. Uživatel nebo návštěvník webu získá přehled o celém obsahu webu. Mapa webu je zobrazena na jedné konkrétní stránce – umístěna na jednom konkrétním místě.

Základní vlastnosti:

 • Struktura stránek je zobrazena (vypsána) od nejnižší úrovně, až po tu nejvyšší

Fulltextové vyhledávání

Modul „Fulltextové vyhledávání“ umožňuje snadné a rychlé vyhledávání slov, slovních spojení nebo řetězců v textech webu.

Základní vlastnosti:

 • Vyhledává stránky obsahující řetězce podle částečné shody
 • Nalezené stránky jsou uspořádaný dle relevance nalezeného textu k vyhledávanému textu

   

Produktové filtry

Modul „Produktové filtry“ umožňuje filtrovat (omezovat) výběr a výpis produktů dle specifikovaných kritérií – například dle značky produktů, výrobce, ceny apod.

Základní vlastnosti:

 • Filtrování dle několika kritérií (kritéria lze kombinovat)
 • Filtrování je možné umístit na několik míst - nad popis produktu nebo nad specifické vlastnosti produktu
 • Filtr je možné uchovávat v URL adrese (návštěvník tak může zaslat známému přímo stránku s vyfiltrovaným seznamem produktů) nebo udržovat filtry skryté (URL adresa zůstává po aplikování filtrů stejná)
 • Vyfiltrované produkty lze následně řadit a stránkovat

Číselníky

Modul „Číselníky“ nabízí vlastní správu číselníků. Dochází tak k výraznému zjednodušení administrace. Tento modul umožňuje často používané hodnoty (např. výrobce, velikost, skladová dostupnost apod.) začlenit do číselníku. Hodnoty pak není třeba pokaždé znovu vyplňovat ručně, ale stačí je vybrat ze selctboxu. Číselníky urychlují práci a předcházejí vzniku chyb vzniklých z překlepů.

Základní vlastnosti:

 • Možnost použít číselník pro definování vlastností u produktů nebo stránek (např. u položky produktu s názvem „skladová dostupnost“ vytvoříme číselník skladových dostupností „skladem“, „do 4 dnů“, „do týdne“, „na vyžádání“)
 • Při použití modulu Filtry umožňuje přesnější filtrování Dle požadavků zákazníka je možné dát k dispozici jakýkoliv číselník z databáze.

Parametry produktů

Tento modul představuje komplexní nástroj pro správu všech parametrů u produktů.

Základní vlastnosti:

 • Parametry lze seskupovat do skupin – urychlení vkládání parametrů k produktům
 • U každého parametrů je možnost nastavit jednotky Každý parametr lze specifikovat a stručně uvést jeho popis
 • Parametry se zobrazují v samostatné tabulce parametrů - na stránce detailu produktu
 • Možnost vypisovat některé parametry i na seznamu produktů Při využití filtrování je možnost filtrovat produkty podle parametrů (vyžaduje modul Filtry)

SEO

Modul „SEO“ podporuje internetový marketing a efektivní optimalizaci pro vyhledávače. Možností, jak upravovat a optimalizovat internetové stránky fungující na redakčním systému xRED je několik: Úprava a generování URL adres (URL kategorií produktů a URL konkrétních produktů) Úprava titles, descriptions, key words Tento modul výrazným způsobem napomáhá internetovým stránkám být na internetu vidět. Především v rámci vyhledávání na největších vyhledávačích (Google, Seznam.cz).

Statistiky

Modul „Statistiky“ umožňuje jednoduchou a přehlednou evidenci návštěvnosti jednotlivých stránek webu. Díky tomuto modulu získáte rychlý přehled o celkové návštěvnosti webu nebo jednotlivých stránek.

Základní vlastnosti:

 • Počítá počet zobrazení každé stránky
 • Počítá počet unikátních návštěv na každé stránce

RSS čtečka

Modul „RSS čtečka“ umožňuje zobrazovat na webu informace o novém obsahu z externích webů prostřednictvím načítání RSS feedů (viz modul č 12. „RRS modul“).

Základní vlastnosti:

 • Načítání obsahu z několika různých zdrojů (externí weby)
 • Možnost zobrazovat načítané články kdekoliv v rámci webové prezentace
 • Možnost v administraci definovat zdroj RSS feedu a počet zobrazovaných odkazů

Pošli odkaz známému

Modul „Pošli odkaz známému“ umožňuje návštěvníkovi webu možnost, jak rychle zaslat informaci o zajímavé stránce nebo obsahu, který na webu objevil, svému známému.

Základní vlastnosti:

 • Každá stránka obsahuje skrytý formulář rychlé odeslání zajímavé informace (prostřednictvím linku – URL adresy)
 • Na zadanou emailovou adresu, kterou návštěvník webu vepíše do formuláře, je zaslán oznamovací email obsahující link na požadovanou stránku či zajímavý obsah.
 • Adresát, kterému je odkaz zasílán obdrží na email zprávu se zasílaným linkem, stručnými informacemi o odesílateli a krátkou zprávou, kterou odesílatel může k linku připojit

Historie navštívených stránek

Tento modul zobrazuje návštěvníkovi jeho předchozí navštívené stránky na webu – tj. průchod webem. Uživatel může jednoduše a rychle přejít na stránku webu, kterou přednedávnem prohlížel – zlepšuje se orientace na webu.

Základní vlastnosti:

 • Dočasně zaznamenává poslední navštívené stránky konkrétního návštěvníka
 • Lze omezit počet zaznamenávaných kroků dle potřeby

Cetelem - nákup na splátky s kalkulačkou

Tento platební systém umožňuje zákazníkům zaplatit za zboží a produkty zakoupené v eshopu pro-střednictvím splátek od společnosti Cetelem.

Základní vlastnosti:

 • O úvěr zákazník žádá po ukončení objednávky v eshopu
 • Pro každý produkt je k dispozici online splátková kalkulačka pro výpočet splátek

Homecredit - nákup na splátky

Tento platební systém umožňuje zákazníkům zaplatit za zboží a produkty zakoupené v eshopu pro-střednictvím splátek od společnosti Home credit.

Základní vlastnosti:

 • O úvěr zákazník žádá po ukončení objednávky v eshopu
 • Pro každý produkt je k dispozici online splátková kalkulačka pro výpočet splátek

Platební karty

Tento platební systém umožňuje zákazníkům zaplatit za zboží a produkty zakoupené v eshopu bez-hotovostně platební kartou.

Základní vlastnosti:

 • Zákazník si při zadávání informací o platbě vybere možnost „platba kartou“
 • Na výběr jsou tyto typy karet: VISA, MasterCard, Visa Electron, Maestro
 • Platba probíhá až v závěru nákupního procesu (objednávky)
 • Platba je uskutečněna přes zabezpečenou platební bránu České spořitelny

Platební karty Pay Muzo

Tento platební systém umožňuje zákazníkům zaplatit za zboží a produkty zakoupené v eshopu platební kartou.

Základní vlastnosti:

 • Zákazník si při zadávání informací o platbě vybere možnost „platba kartou“
 • Na výběr jsou tyto typy karet: VISA, MasterCard, Visa Electron, Maestro Platba probíhá až v závěru nákupního procesu (objednávky)
 • Platba je uskutečněna přes zabezpečenou platební bránu 3D secure

Doprava

Modul „Doprava“ umožňuje definovat různé způsoby dopravy na e-shopu. Každý způsob dopravy má stanovena svá vlastní pravidla pro výpočet ceny.

Základní vlastnosti:

 • Možnost stanovit více způsobů dopravy doprav
 • Možnost definovat pro každý produkt způsoby dopravy, kterými může být k zákazníkovi dopraven
 • Cenu za dopravu lze odvozovat od hmotnosti výsledné zásilky (vyžaduje mít nadefinovanou hmotnost u produktů) nebo od celkové ceny za objednávku
 • Cenu za dopravu lze zlevňovat v závislosti od celkové ceny objednávky

Hodnocení

Modul „Hodnocení“ umožňuje návštěvníkům webu vyjádřit svůj názor k obsahu (produkty, články apod.) webu. Hodnocení je prováděno pomocí grafického prvku – hvězdiček, kdy návštěvník označí počet hvězdiček dle toho, jak se mu daná věc líbí nebo jej zaujala.

Základní vlastnosti:

 • Každý návštěvník má možnost hodnocení pouze jednou denně
 • U „hvězdiček“ se zobrazuje průměrné hodnocení dle nastavených hodnot v systému
 • Lze zvolit individuální rozpětí hodnocení (např. 0 až 4 nebo 0,0 až 1,0) – defaultně se používá 0 až 5 Možnost navázání na produkty, články nebo aktuality (web musí obsahovat daný modul)

Správa práv a oprávnění

Modul umožňuje rozšířenou správu práv a oprávnění pro editaci obsahu webové prezentace.

Základní vlastnosti:

 • Možnost nastavit a zvolit více administrátorů webu nebo správců obsahové složky webu
 • Každé osobě je možné nastavit práva pro editaci jen některých kategorií Každá osoba má své vlastní přístupové údaje.
 • Systém zaznamenává historii úprav – tj., která osoba, kdy a kde prováděla úpravy

Tagy

Modul „Tagy“ umožňuje spojovat jednotlivé stránky podle společného (identického nebo podobného) obsahu. Pokud tedy uživatele zaujme článek o konkrétním tématu, lze mu pomocí tagů nabídnout a zobrazit seznam dalších článků vašeho webu, které se zabývají podobným tématem.

Základní vlastnosti:

 • Možnost nastavit neomezený počet tagů pro každou stránku
 • Lze vypisovat seznamy tagů v tzv. "Oblaku tagů", kde velikost tagu naznačuje množství článků, které obsahuje (viz obrázek níže)
 • Výpis všech článků, které spadají pod vybraný tag
 • Výpis několik vybraných tagů v tzv. "Zkráceném oblaku tagů", který se zobrazuje na každé stránce webu – umožňuje rychlý přístup.

Grafika

Grafika pro internetové stránky obsahuje

Základní vlastnosti:

 • Návrh grafiky a její vytvoření
 • Nasazení na redakční systém

Školení

Dvouhodinové školení 2 osob, jak se pracuje s redakčním systémem.

Zeptejte se nás